مشخصات نماینده

مراغه

سرکار خانم دکتر تمجیدتاش

خیابان خواجه نصیر روبروی اداره پست ساختمان پاسارگاد طبقه 5

میانه

سرکار خانم تقی پور

خیام شمالی روبروی مخابرات دبیرستان دخترانه توفیق دانش