مشخصات نماینده

ارومیه

جناب آقای رضوان دوست

خیابان 8 شهریور کوچه 42 پلاک 41 دبستان چیچک لر

خوی

جناب آقای علی بک پور

خیابان امام کوچه نورالله خان موسسه نخبگان هوشمند