مشخصات نماینده

کرج ( مهرشهر - گلشهر )

سرکار خانم شریفی

آموزش آنلاین

کمالشهر

جناب آقای هاشم زاده

خیابان امام ابتدای میعاد 26 سمت چپ کوچه اول مهد قرآن

شهرجدید هشتگرد

جناب آقای معدنی

بلوار ارکیده ساختمان ارکیده طبقه اول

هشتگرد

جناب آقای پود

آموزش آنلاین

نظرآباد

سرکار خانم سلیمان زاده

خیابان تهران کوچه گلستان 5 مجتمع نخبگان هوشمند ( دفتر مرکزی )