اهدای نمایندگی خدمات آموزشی نخبگان هوشمند به صورت شهرستانی در کل کشور انجام می شود .
جهت مشاهده اطلاعات نمایندگی ها روی استان مورد نظر کلیک کنید .
ضمنا جهت درخواست نمایندگی آموزشی به قسمت درخواست نمایندگی مراجعه نمایید

get