مشخصات نماینده

بیجار

سرکار خانم شیخ اسماعیلی

خیابان آزادگان روبروی پاساژ دوقلوها آموزشگاه علمی آزاد پویش

کامیاران

جناب آقای باجلانی

میدان امام خیابان ششم بهمن دبستان غیردولتی نخبگان

بانه

سرکار خانم محزونی

خیابان طالقانی جنب استخر مبین آموزشگاه گنج دانش

سقز

جناب آقای نصری

میدان قدس ابتدای خیابان ساحلی کوچه باستان 9 آموزشگاه نصر