مشخصات نماینده

کرمانشاه

سرکار خانم کهریزی

میدان شهرداری سابق ضلع شرقی پشت ایستگاه اتوبوس ابتدای کوی فرح بخش آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای لتکا