موسسه ذهن نخبگان هوشمند 

مفتخریم اولین بنیان نگذار شیوه فارسی و بومی آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه در کشور باشیم

ماموریت ما

آموزش چرتکه فارسی ، چرتکه فارسی  توسط ابزار چرتکه و با محاسبات ذهنی اعداد ، به صورت مستقیم روی سه مهارت سرعت، دقت و تمرکز بچه ها تاثیر می گذارد. در واقع اعداد و محاسبات عددی در چرتکه ابزاری است برای رسیدن به اهداف بسیار مهمتر.

نخبگان هوشمند

یکی از برترین برگزار کنندگان دوره های آموزشی چرتکه و ارسال نفرات منتخب به مسابقات کشوری و استانی در ایران می باشد.