دفتر شنیداری

یکی از ملزومات پک آموزشی چرتکه دفتر شنیداری است . ویژه تمرین شنیداری چرتکه تهیه شده و در طراحی گرافیکی آن از رنگ بندی شاد جهت اشتیاق کودکان برای آموزش چرتکه استفاده شده است.