استعدادیابی کودکان

استعداد یابی در کودکان بسیاری از والدین علاقه مندند کودکانشان در زندگی و شغل خود موفقیت بالایی را به دست آورند یا حتی کودکان خود را در سطح نخبگان ببینند از این رو هرچند پیشرفت از سطح ابتدایی به سطوح نخبگی فرآیند بسیار پیچیده ای است که این فرآیند نیازمند شناسایی دقیق استعداد آنان است …

استعدادیابی کودکان ادامۀ مطلب »