تاریخچه چرتکه

تاریخچه چرتکه چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. از آن می توان برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی استفاده کرد و حتی می توان از آن برای محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد نیز به کار برد. چرتکه واژه ای است که از زبان روسی وارد فارسی شده …

تاریخچه چرتکه ادامۀ مطلب »